TİKİNTİ LİSENZİYASI

26.09.2022 -ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən EL – 633 / 2022 qeydiyyat nömrəsi ilə verilmiş lisenziya əsasında FRESH AİR MECHANİCAL ENGİNEERİNG Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri fəaliyyəti üzrə icazə verilmişdir.
Qeyd etmək istərdik ki, lisenziya – fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi əlavə şərtlərin yerinə yetirildiyini təsdiq edən sənəddir.