Qlobal markaların təqdim etdiyi statistikaya əsasən qazanxanalarda baş verən qəzaların 60,5% insan faktoru, 25,3% yanlış layihələndirmə və yer seçimi, cəmi 19,2% isə texniki nasazlıq ucbatından baş vermişdir. Bu məlumatları Sizinlə paylaşmaqda məqsədimiz işimizə olan sevgi və məsuliyyəti, həmçinin yerli və qlobal bazarın oyunçularını əldə etdiyi təcrübələri belə analiz edib, nəticə çıxartmağımızı göstərməkdir.

Bu gün yerli bazarda Freshair Mechanical Engineering MMC şirkəti olaraq tərəfimizdən layihələndirilən və təchiz olunan hər hansı daşınmaz əmlakda yuxarıda göstərilən xoşagəlməz halların yaşanmaması üçün çalışırıq. Bu səbəbdən də istər yerli, istərsə də xarici bazarlarda mərkəzi istilik sistemləri sahəsində baş verən yenilikləri təhlil edir, rəsmi tərəfdaşı olduğumuz markalarla təcrübə mübadilələri edirik.

Keyfiyyətə və təhlükəsizliyə önəm verən sahibkarlar üçün təyinatından asılı olaraq aşağıdakı qazanxana qurğuları təklif edə bilərik:

  • İsidici qazanxana qurğuları
  • İsidici – istehsalat qazanxana qurğuları
  • İstehsalat qazanxana qurğuları

Sənaye, kommunal və kənd təssərrüfatı subyektləri üçün təklif edə biləcəyimiz qazanlar:

  • Buxar qazanı – Daxildə yandırılan yanacaq növü ilə qızdırılan və qazanxana qurğusunun xaricində istifadə olunan, buxarın atmosfer təzyiqindən yüksək təzyiqdə alınması üçün nəzərdə tutulan qızdırıcı qurğu;
  • Su qızdırıcı qazan – Buxarın atmosfer təzyiqindən yüksək təzyiqdə olan və qazanxana qurğusunun xaricində istilik daşıyıcısı qismində istifadə olunan suyun qızdırılması üçün nəzərdə tutulan qurğu;
  • Boyler qazan – İsti suyu istifadəyə hazırlamaq üçün istifadə olunan qazandır. İstilik mənbələri arasında buxar qazanı, istilik nasosu, günəş kollektoru, isti su qazanı göstərilə bilər.

Mərkəzi isitmə sistemləri üzrə üstünlüklərimiz

Təcrübə

Bu elə bir sahədir ki, risk edib təcrübəsiz bir şirkətlə yola çıxmaq biznes fəaliyyətini qısa və ya uzunmüddətli perspektivdə uçuruma apara bilər. Təcrübəmizə əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu kimi hallarla tez-tez qarşılaşmışıq. Sizin layihədə isə qarşılaşmaq istəmirik.

Portfolio

Sizi ofisimizə dəvət edirik ki, görüş zamanı həm gördüyümüz işləri əyani olaraq göstərək, həm də bizim bu sahədə nə qədər peşəkar olduğumuzu anlamaq üçün suallarını cavablandıraq. Sizlərə daha geniş portfoliomuzu təqdim etməyə hazırıq.

Peşəkar komanda

Beynəlxalq markaların yerli təmsilçisi olduğumuz üçün təlimlər və real təcrübələr komandamızı daim təkmilləşdirməyə imkan verir. Hər layihədə əldə etdiyimiz biliklər isə növbəti layihələrdə yol verilə biləcək xətaları sıfıra endirir.

Data

Bazarda 10 ildən artıq fəaliyyət göstərməyimiz əlimizə kifayət qədər data toplamağa və onları incələyərək daha da keyfiyyətli xidmət göstərməyə, o cümlədən yaranmış problemlərin qarşısını vaxtında almağa imkan verir.

Müraciət et