DÜZGÜN İQLIM ŞƏRAİTİ SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN SƏMƏRƏLiYİ DEMƏKDIR

Havalandırma sistemləri binadakı istilik və soyutmanı, bina istifadəçilərinin ehtiyacını nəzərə alaraq təmin edən sistemlərdir. Havalandırma sistemləri bir mənada isitmə, soyutma və nəmləndirmə baxımından binanın rahatlığını təyin edən elementlər olmaqla böyük əhəmiyyət kəsb edir. Havalandırma sistemləri qapalı obyektlərdə zərərli maddələrin aradan qaldırılması və eləcə də oraya təmiz havanın vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq havalandırma sistemləri…

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ Bir iş və ya yaşayış mühitinin yaxşı havalandırılması mütləq lazımlıdır. Havalandırma, ətraf mühitdəki zəhərli havaya qarşı qoruma funksiyasını həyata keçirir. Keyfiyyətli bir havalandırma sistemi konfortlu bir iş və yaşayış mühiti deməkdir. Düzgün qurulmuş bir havalandırma sistemində, bir mühitdə olan təhlükəli qazlar yayıldığı yerdən uzaqlaşdırılır və insan həyatı üçün çox lazımlı…