HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ Bir iş və ya yaşayış mühitinin yaxşı havalandırılması mütləq lazımlıdır. Havalandırma, ətraf mühitdəki zəhərli havaya qarşı qoruma funksiyasını həyata keçirir. Keyfiyyətli bir havalandırma sistemi konfortlu bir iş və yaşayış mühiti deməkdir. Düzgün qurulmuş bir havalandırma sistemində, bir mühitdə olan təhlükəli qazlar yayıldığı yerdən uzaqlaşdırılır və insan həyatı üçün çox lazımlı…