DÜZGÜN İQLIM ŞƏRAİTİ SAĞLAMLIQ VƏ ƏMƏYİN SƏMƏRƏLiYİ DEMƏKDIR

Havalandırma sistemləri binadakı istilik və soyutmanı, bina istifadəçilərinin ehtiyacını nəzərə alaraq təmin edən sistemlərdir. Havalandırma sistemləri bir mənada isitmə, soyutma və nəmləndirmə baxımından binanın rahatlığını təyin edən elementlər olmaqla böyük əhəmiyyət kəsb edir. Havalandırma sistemləri qapalı obyektlərdə zərərli maddələrin aradan qaldırılması və eləcə də oraya təmiz havanın vurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq havalandırma sistemləri…

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ Bir iş və ya yaşayış mühitinin yaxşı havalandırılması mütləq lazımlıdır. Havalandırma, ətraf mühitdəki zəhərli havaya qarşı qoruma funksiyasını həyata keçirir. Keyfiyyətli bir havalandırma sistemi konfortlu bir iş və yaşayış mühiti deməkdir. Düzgün qurulmuş bir havalandırma sistemində, bir mühitdə olan təhlükəli qazlar yayıldığı yerdən uzaqlaşdırılır və insan həyatı üçün çox lazımlı…

KONDİSİONERLƏR SAĞLAMLIQ ÜÇÜN ZƏRƏRLİDİR?

KONDİSİONERLƏR SAĞLAMLIQ ÜÇÜN ZƏRƏRLİDİR? BƏS NƏ ETMƏLİYİK? Yay aylarında kondisionerlər həyat şəraitimizi rahatladıraraq motivasiyamızı artırır. Bununla birlikdə kondisionerlərin bir sıra zərərləri də var. Bu zərərlərin səbəbi əsasən kondisionerlərin səhv isdifadəsidir. İsti günlərdə məkan daxilində və bayırdakı hava fərqi bədən müqavimətini aşağı salır. Bu da virus infeksiyaların çoxalmasına səbəb olur. Kondisionerlərin içində olan nəm şərait bakteriyaların…

KONDİSİONERLƏR XƏSTƏLİK MƏNBƏYİ OLA BİLƏR!

Kondisionerlər xəstəlik mənbəyi ola bilər! Kondisionerlərin müxtəlif xəstəliklərə səbəb olduğu artıq bilinən bir gerçəkdir. Ancaq hansı vəziyyətlərdə, necə xəstəliklərə səbəb olduğu, xəstəliklərin qarşısının necə alınması həmişə müzakirə mövzusu olmuşdur. Bir digər bilinən gerçək isə baxımsız kondisionerin zərərlərinin qaçınılmaz olduğudur. Kondisioner mütəxəssislərinin xəbərdarlığı da periodik baxımı olunmayan kondisionerlərin sağlamlıq problemləri yaratmasıdır. Bundan başqa istilik və soyutma…