Layihələndirmə xidməti

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Texniki dəstək xidməti

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Soyuducu anbar sistemləri

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Chiller sistemləri

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Fan-coil sistemləri

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Mərkəzi istilik sistemləri

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər
 
 

Havalandırma sistemləri

• Tullantı ayırma sistemi
• Avtomatik tullantı ayırma sistemi
• Camaşır atma sistemləri
• Tək güclü baca sistemləri
• Cüt güclü baca sistemlər